Alqoritm

Alqoritm başlığı altında blog yazıları:

  1. Məsələnin komputerdə həll mərhələləri
  2. Alqoritm anlayışı
  3. Alqoritmin xassələri
  4. Alqoritmin təsvir üsulları
  5. Alqoritmin tipləri
Advertisements