Android

Biraz Java haqda məlumat əldə edəndən sonra başlamağınızı tövsiyə edirik.

 1. Giriş
 2. Android Studio
 3. SKD
 4. Hello World!
 5. Tədbiqetməni telefonda işə salmaq
 6. Android Studio ümumi görünüş
 7. TextView
 8. Button
 9. onClickListener
 10. ImageView
 11. EditText
 12. ImageButton
 13. ToggleButton
 14. Switch
 15. XML tag
 16. Layout
 17. FramLayout
 18. LinearLayout
 19. Layout_weight
 20. Padding və layout_margin
 21. RelativeLayout
 22. ConstraintLayout
 23. ScrollView
 24. CheckBox
 25. RadioGroup, RadioButton
 26. Bir ədəd test
 27. Activity-lər arası keçid (Intent)
 28. Splash Screen
 29. Toast mesaj
 30. İntentlə data ötürmək
 31. İntentlə data almaq
 32. ListView (1)
 33. ListView (2)
 34. ListView (3)
 35. ListView (4)
 36. ListView (5)
 37. ListView (6)
 38. ListView (7)
 39. SQLite
 40. JSON Parse
 41. JSON HTTP Request
 42. GET və POST
 43. ActionBar və ToolBar
 44. Android Permissions
 45. REST və SOAP
 46. Intentlə obyekt ötürmək
 47. HTTP Status Codes (HTTP Status Kodları)

Bundan sonra gəlin biraz ciddi mövzulara girişək.

 1. Activity lifecycle
Advertisements