Giriş (Java)

Javaya giriş:

 1. Java nədir?
 2. JDK
 3. CMD ilə kompilasiya
 4. Notepad++
 5. IDE
 6. Eclipse
 7. Netbeans
 8. IntelliJ IDEA
 9. Hello World!
 10. Errors!
 11. Verilənlərin tipləri
 12. int yoxsa Integer?
 13. Dəyişənlər
 14. CamelCase
 15. Verilən dəyişir, yoxsa dəyişən verilir?
 16. Bir cümlə şərh
 17. Operatorlar
 18. Hesab operatorları
 19. Sadə riyazi məsələ
 20. Əlaqəli operatorlar
 21. Məntiqi operatorlar
 22. Əlaqəli işləyən operatorlar
 23. Şərti operator
 24. Dəyişənə dəyər vermək (mənimsətmə)
 25. Casting
 26. System.out.println(“A: ” + a);
 27. “print” yoxsa “println”?
 28. “Escape” simvollar
 29. Dövrlər
 30. While
 31. Do…while
 32. Scanner
 33. İdarəetmə şərtləri
 34. Şərti misallar
 35. For
 36. Qlobal/lokal dəyişənlər
 37. Random
 38. Rəqəm təxmin oyunu
 39. Break
 40. Continue
 41. Switch-case
 42. String
 43. Massivə giriş
 44. Foreach
 45. Növbəti misallar
 46. Math sinfi
 47. Kvadrat tənlik
 48. İç-içə for dövrləri (nested loop)
 49. Obyekt
 50. Static və non-static metodalar
 51. Number class
 52. Overloading
 53. Random 2
 54. Math 2, yuvarlaqlaşdırma
 55. Math 3, riyazi funksiyalar
 56. Vergüldən sonra yuvarlaqlaşdırma
 57. String 2
 58. Void, int return
 59. String 3
 60. Try və catch
 61. String 4
 62. Massiv 2
Advertisements