SQL (Java)

SQL:

 1. Verilənlər Bazasına giriş
 2. SQL
 3. Əmirlər 1 – DML
 4. Əmirlər 2 – TCL
 5. Əmirlər 3 – DDL
 6. Əmirlər 4 – DCL
 7. Açar sözlər
 8. Əlaqələr
 9. Join-lər
 10. Constraints
 11. Java SQL əlaqə (Oracle 11g)
Advertisements